• استخدامی
    تمامی استخدامی هایی کشور
    کار یابی نوین
  • استخدام شرکت کار و تامین
       تاریخ : مارس 13th, 2022      نظرات : بدون نظر      نویسنده : hosseingh

    استخدام شرکت کار و تامین

    شرکت کار و تامین - استخدام شرکت کار و تامین

    شرکت کار و تامین اجتماعی متعلق به سازمان تامین اجتماعی می باشد. عمده فعالیت های این شرکت خدمات رسانی و همچنین تامین نیروی انسانی مورد نیاز در اجرای قراردادهای شرکت با مراکز بهداشتی و درمانی، ادارات، موسسات و … می باشد

    زمان استخدام: پاییز 1401

    دسته بندی : کار و تامین